MẠC SƯƠNG


Join the forum, it's quick and easy

MẠC SƯƠNG
MẠC SƯƠNG
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MẠC SƯƠNG

Chuyên Dưa leo Baby Hà Lan, Đ/c ấp 4 Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai ĐT 0973764405!

Latest topics

» Dưa Tết Canh Tý 2020----ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
by gacon 15/1/2020, 9:45 am

» tiemview crack
by macsuong 28/5/2018, 2:30 pm

» cà chua bi trồng hữu cơ rất an toàn cho người dùng
by macsuong 28/5/2018, 9:06 am

» Lệnh điều khiển máy từ xa
by macsuong 28/5/2018, 9:05 am

» TRẢNG BOM NƠI TÔI SỐNG
by macsuong 27/4/2018, 1:01 am

» CÀ CHUA SÔ CÔ LA GIỐNG NGA
by macsuong 27/4/2018, 12:26 am

» CÀ CHUA F1 RED GIỐNG NGA
by macsuong 27/4/2018, 12:24 am

» cụ thể là chép vào thư mục này
by macsuong 1/11/2017, 10:55 am

» Đặc Sản quê Hương Xứ Nghệ
by macsuong 8/2/2017, 11:03 am

» Cảnh sát biển Việt Nam theo dõi Hải Dương-981 vào Biển Đông
by macsuong 29/12/2015, 3:52 pm

» File word bị lội "This error message can appear if the document you are
by ngoctram.nhim 19/7/2015, 10:02 pm

» Những câu châm ngôn cuộc sống ý nghĩa
by macsuong 11/11/2014, 11:29 am

» SẢN PHẨM MỚI 10/2014
by bimbip 4/10/2014, 8:17 pm

» Bảng báo giá sản phẩm mỹ nghệ
by macsuong 30/5/2014, 4:31 pm

» Cảm ơn Trung Quốc vì đưa giàn khoan đến thềm lục địa Việt Nam và sau đó...
by macsuong 9/5/2014, 10:16 am

» TẠI SAO TÔI KHÔNG VÀO ĐƯỢC DIỄN ĐÀN?
by gacon 3/12/2013, 9:46 pm

» .....CHÚC MỪNG....
by gacon 3/12/2013, 9:43 pm

» Tạo chương trình khởi động cùng window 7
by macsuong 23/10/2013, 11:01 am

» Nồi cơm khổng tử
by macsuong 26/9/2013, 9:51 pm

» OsMonitor phần mềm giám sát mạng LAN (phần mềm giám sát mạng nội bộ, mạng văn phòng)
by piaorou86 30/3/2013, 11:39 pm


You are not connected. Please login or register

MẠC SƯƠNG » Download Phim-Video » Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện III (2009)

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện III (2009)

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

macsuong

macsuong
,
,

Tiên Ki?m K? Hi?p Truy?n III (2009) Tiên Ki?m K? Hi?p Truy?n III/ ????? III [2009]
* Tên Ti?ng Hoa : ????? 3
* Tên Ti?ng Anh : The Legend of Sword and Fairy III
* Tên Ti?ng Vi?t : Tiên Ki?m K? Hi?p Truy?n III | Linh Châu Th?n Ki?m III
* S? T?p : 37 t?p
* Giám ch? : Thái Ngh? Nông
* ??o di?n : Lý Qu?c L?pPhim Tiên Tam chuy?n th? t? game PC Tiên Ki?m K? Hi?p 3 . ?ây là m?t game nh?p vai r?t ???c yêu thích , phát hành trong n?m 2004 , ph?n m?i nh?t c?a game Tiên Ki?m là Tiên Ki?m 4 phát hành 2006.

Câu chuy?n b?t ??u vào 50 n?m tr??c c?a Tiên Ki?m 1 . Lý Tam T? lúc này v?a m?i chào ??i , Ki?m Thánh c?ng ch?a gia nh?p Th?c S?n.T?a Yêu Tháp b? phá h?y , r?t nhi?u yêu ma thoát ra ngoài nhân gian ...

1000 n?m tr??c ...
Th?n T??ng Ch?n Yêu tên là Phi B?ng trên th?n gi?i, vì ?? ma tôn Trùng Lâu xâm ph?m Tiên Gi?i , cho nên Th?n Gi?i phái binh t?i b?t Phi B?ng , Phi B?ng b? r?t xu?ng nhân gian , bi?n thành Th?c S?n Tr?n Yêu Ki?m , r?i tr?i qua nhi?u ki?p luân h?i . Ng??i qu?n lý Th?n Th? ( cây th?n ) là T?ch Dao v?n yêu th?m Phi B?ng , sau khi Phi B?ng xu?ng nhân gian , nàng li?n dùng qu? c?a Th?n Th? ch? thành n? t? là Tuy?t Ki?n ??u nh?p nhân gian . Phi B?ng qua nhi?u l?n luân h?i , l?n này ??u thai thành Thái T? Kh??ng Qu?c Long D??ng , Kh??ng qu?c và D??ng Qu?c chi?n tranh , lúc Long D??ng ?ang ch? t?o Ma Ki?m thì quân D??ng Qu?c ?ánh vào , Long D??ng ch?t trong lo?n quân, còn công chúa Long Qu? - mu?i mu?i Long D??ng c?ng t? sát , ch? còn l?i Ma Ki?m l?u truy?n .

Sau nhi?u ki?p luân h?i , Phi B?ng hi?n nay tr? thành C?nh Thiên , m?t chàng trai làm ch?c qu?n lý ?? c? ? V?nh An, thành Du Châu . Anh có tài nh?n bi?t ?? c? ,r?t mê ti?n , tham v?ng tr? thành ng??i giàu nh?t thiên h? ho?c là Th?c S?n ki?m tiên

Sau khi C?nh Thiên tìm ???c Ma Ki?m thì quen bi?t Tuy?t Ki?n , t? ?ó cu?c s?ng c?a C?nh Thiên c?ng ??i thay . C?nh Thiên b? cu?n vào cu?c tranh ch?p trong n?i b? ???ng Gia , và c? cu?c chi?n gi?a ???ng Môn v?i Phích L?ch ???ng . R?i sau này g?p ?? t? Th?c S?n là Tr??ng Khanh và ng??i yêu T? Huyên , cho ??n vi?c giúp Th?c S?n tìm ki?m Ng? Linh Châu , cùng ??i phó v?i Trùng Lâu ...

C?nh Thiên (H? Ca)
Trong trò ch?i, C?nh Thiên là m?t ng??i làm thuê ? ti?m c?m ?? l?n nh?t ???ng Môn Du Châu, anh r?t coi trong thân ph?n và ??a v?, vô cùng yêu quý ti?n b?c, nh?ng cái th?c s? mà n?i tâm anh ta h??ng t?i chính là m?t cu?c s?ng t? do t? t?i. Anh c?ng r?t say mê truy?n thuy?t Ki?m Tiên, th??ng m? m?ng s? có m?t ngày ???c tr? thành môn h? c?a phái Th?c S?n, tr? thành Ki?m Tiên ng? ki?m tung hoành trong giang h?.
Trong phim, vai di?n c?a H? Ca là C?nh Thiên, m?t ti?u t? tính tình vui v?, ??u óc lanh l?i, b?n tính ho?t bát hi?u ??ng. T?o hình nhân v?t tuy không nh? trong trò ch?i, nh?ng trang ph?c làm t? nhi?u ch?t li?u v?i c?a H? Ca r?t phù h?p v?i m?t ng??i ?i làm thuê. Sau khi bi?t ???c hai ki?p tr??c c?a mình, anh d?n d?n th?y ???c trong trách c?a b?n thân, lãnh ??o m?i ng??i b?t ??u con ???ng c?u th?, cu?i cùng còn t? b? danh l?i ?? tr? v? cu?c s?ng vui v? ? quán V?nh An.


???ng Tuy?t Ki?n (D??ng M?ch)
Trong trò ch?i, là cháu gái c?a ???ng Khôn (???ng ch? ???ng Môn). Tr? vi?c không ???c truy?n ??c công do quy ??nh ???ng Môn không truy?n cho n?, t?t c? các lo?i võ công v?n y cô ??u ???c gia gia ???ng Khôn d?y cho. Tuy?t Ki?n tính tình ti?u th?, nh? danh ti?ng c?a ???ng Gia cô c?ng có chút danh ph?n trên giang h?. Sau khi gia gia cô qua ??i, trong gia t?c s? tranh ch?p càng quy?t li?t, ch? d?a c?a Tuy?t Ki?n ?ã m?t ?i nên th??ng b? hi?p ?áp, cô quy?t ??nh b? nhà ra ?i, sau này cùng C?nh Thiên xông pha giang h?.
Trong phim, Tuy?t Ki?n do D??ng M?ch ?óng ???c nh?n xét là có t?o hình gi?ng v?i trò ch?i nh?t. M?i chi ti?t v? cu?c ??i c?a Tuy?t Ki?n c? b?n không ??i. Tính cách v?n là m?t ??i ti?u th? b? ngoài thì ngang tàn phách l?i nh?ng bên trong l?i l??ng thi?n. Lúc bình th??ng hay gây g? th? phi, cô không th? ng? ??n bí m?t v? thân th? c?a mình.


Tr??ng Khanh (Ho?c Ki?n Hoa)
Trong trò ch?i, T? Tr??ng Khanh là ng??i yêu ki?p th? 3 c?a T? Huyên, t? bé ?ã ???c tr??ng môn phái Th?c S?n thu nh?n làm ?? t?, thiên phú võ h?c r?t cao ???c xem là ng??i ti?p nh?n ch?c tr??ng môn c?a Th?c S?n, sau khi quen bi?t T? Huyên làm trái v?i s? m?nh nên b? ?u?i kh?i s? môn. Vì tình c?m trong lòng r?t sâu ??m, Tr??ng Khanh v?n luôn quan tâm ??n s? môn ??ng th?i hi v?ng c? h?i l?p công chu?c t?i ?? quay v? s? môn.
Trong phim, Tr??ng Khanh do Ho?c Ki?n Hoa ?óng luôn m?c y ph?c tr?ng, t? thân toát lên ??o c?t tiên phong. M?i tình c?a anh v?i T? Huyên c?ng ???c làm rõ trong phim. Tr??ng Khanh trong phim phong ph?i là ?? t? b? truc xu?t kh?i s? môn mà là m?t ??i ?? t? ??y chính ngh?a, ng??i ti?p nh?n ch?c tr??ng môn nhân ti?n r?ng l?n. Ngoài ra anh còn có tình c?m huynh ?? thân thi?t v?i C?nh Thiên.


T? Huyên (???ng Yên)
Trong trò ch?i, T? Huyên là h?u nhân c?a t?c N? Oa, ch?u ??ng n?i kh? c?a tình yêu. Khi g?p ng??i tình ki?p th? nh?t thì anh ta ?ã có hôn ??c, hai ng??i có duyên mà không ph?n, do ?ó ph?i t? b?. ??n ki?p th? hai, tuy k?t thành phu ph? ???c, nh?ng T? Huyên tr??ng sinh b?t lão, trong khi ??i ng??i ng?n ng?i có vài ch?c n?m, r?i anh ?y c?ng ch?t ?i ?? l?i m?t h?i ti?c l?n. Trong ki?p này T? Huyên ?ã có s?p x?p t? tr??c, có m?i quan h? th? xác cùng Tr??ng Khanh và mu?n cho chàng c?ng tr??ng sinh nh? mình ?? c? ??i bên nhau và c?ng mu?n t? b? c? s? ph?n c?a ng??i mang t?c N? Oa.
Trong phim, T? Huyên do ???ng Yên ?óng ngoài vi?c d?u dàng, tr?m l?ng còn có s? duyên dáng c?a m?t ng??i ph? n?. Vi?c ?o?n gi?i thi?u công khai tình c?m m?p m? v?i Tr??ng Khanh và Trùng Lâu ?ã tr? thành m?t ?? tài bàn tán nóng v? m?i quan h? tay ba. Nh?ng T? Huyên ch? yêu m?t mình Tr??ng Khanh.

Trùng Lâu (Hu?nh Chí V?)

Trong trò ch?i, Ma Th?n tr??ng sinh b?t lão, Ma Tôn trong ma gi?i có nhi?m v? ch?n gi? ?i?m giao k?t gi?a ma gi?i và th?n gi?i. Vì C?nh Thiên mà ??n nhân gian, làm vi?c luôn m?t mình m?t ý, không l??ng tr??c h?u h?a, làm cho nhân gian x?y ra biên ??ng l?n. B?n thân c?ng vì v?y là th?u hi?u ???c thâm tình ch?n nhân gian.
Trong phim, Trùng Lâu so Hu?nh Chí V? ?óng khí th? ng?t tr?i, t?o hình c?a Trùng Lâu v? c? b?n là gi?ng nh? trong trò ch?i, là nhân v?t quan tr?ng trong phim. Có ?i?u vì có tình c?m k? l? v?i T? Huyên mà d?n d?n th?u hi?u tình c?m ch?n nhân gian.


Long Qu? (L?u Thi Thi)
Trong trò ch?i, là công chúa Kh??ng Qu?c th?i c?, là em gái c?a Long D??ng. B?i vì qu?c gia b? quân ??ch bao vây, thái t? Long D??ng luy?n Ki?m Ma ?? gi?i tr? ??ch h?a, ch?a k?p luy?n thành thì b? phá. Long Qu? ?ã dùng Ki?m Ma ?? t? sát, Ki?m Ma vì có ???c máu c?a trinh n? nên thiên thành. T? ?ó h?n phách c?a Long Qu? h?p nh?t cùng Ki?m Ma tr? thành dã qu? l?u l?c kh?p nhân gian và ??ng th?i sau nghìn n?m tu luy?n, tính cách phân li?t thành hai.
Trong phim, tính cách 2 chi?u c?a Long Qu? là ?i?m sáng c?a phim, t?o hình c?a H?ng Qu? ???c g?i là tuy?t ??p. Là nhân v?t n? ???c các game th? Tiên Tam yêu thích nh?t, vai trò c?a Long Qu? trong phim r?t quan tr?ng. Nghìn n?m tr??c Long Qu? vì Long D??ng mà nh?y vào lò luy?n ki?m, nghìn n?m sau cô v?n làm nh? th? ?? hoàn thành nguy?n v?ng lâu nay ?p ?.
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện III (2009) 38764941


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện III (2009) 74122625


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện III (2009) 32479893


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện III (2009) 16455049


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện III (2009) 25669835


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện III (2009) 11574071


Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện III (2009) 59084892

Code:T?p 1:
mediafire.com ?wteydmxigyz
mediafire.com ?mnkqdz21dkg

T?p 2:
mediafire.com ?ojkwt435zwj
mediafire.com ?u3klixfmyyt

T?p 3:
mediafire.com ?ty4qmmizd3y
mediafire.com ?mnhduym5mzd

T?p 4:
mediafire.com ?omdhhdymzyz
mediafire.com ?gyengmq2zng

T?p 5:
mediafire.com ?nzjxnr3rzym
mediafire.com ?mfmzrx2mzlx

T?p 6:
mediafire.com ?z3naqzm22nw
mediafire.com ?mr1zaly5jak

T?p 7:
mediafire.com ?t1wokacrnuz
mediafire.com ?ikwowe3nfym

T?p 8:
mediafire.com ?g2nnmio2j2j
mediafire.com ?ozwjjlzhmmz

T?p 9:
mediafire.com ?tmnzzjdjddy
mediafire.com ?jylynd1gjjm

T?p 10:
mediafire.com ?jk5wnztt5gn
mediafire.com ?q0mxj2ykeze

Pass: thulove@v2c.net or thulove@vuiveclub.net
ngu?n: http://forum.showbizz.vn/


_________________

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết